ایجاد جاذبه بیشتر در مرد و زن و پیر و جوان و ..

جزابتر شدن و مقبوليت اجتماعي و فردي عموما طرفدار و جستجو كننده دارد و يكي از اصلي ترين موارديكه مهره مار را معروف نموده است خاصيت وي‍ژه آن در جذاب تر و گيراتر نمودن افراد است .مهره مار در ميان عامه چنين معروف است كه با خاصيت جادوئي خود فرد را در مقابل دارنده آن خلع صلاح مي نمايد و افراد نمي توانند در مقابل دارنده مهره مار خصومت كنند و يا در مقابل خواسته هاي او مقاومت نمايند .

 بنوعي كه اين خاصيت موجب عبور دارنده مهره مار از مبادي اي ميشود كه بدون داشتن مهره مار غير قابل انجام است و شرايط بي نظير و غير قابل وصفي پديد مي آورد . برخي آنرا براي مقاصد شرم آور جنسي و .. ميشناسند و برخي آن را موجب ژيشرفت در تجارت و داد و ستد ميداند  برخي نيز به فراخور شرايط كاري خود آن را كليد پيمودن پله هاي ترقي كاري و پيشرفت شغلي و كنار آمدن با رييس خو و تعدادي نيز آنرا شاه كليدي براي دلربايي دائمي از همسر و خانواده همسر ميشناسند . البته تاحدود بسيار زيادي اين موارد وجود واقعي دارند ولي دليل آن چيست و آيا مهره مار واقعيت دارد و چگونه مي توان مهره مار واقعي و اصل را از مهره مار بدل و ساختگي شناخت و هزاران سئوال ديگر كه در اين مورد مطرح است . تمامي اين موارد در خاصيت مغناطيسي بالاي مهره مار بايد جست ولي چگونه اين خاصيت مي تواند جذابيت فردي اجتماعي و شغلي و خانوادگي و عشقي ايجاد ميكند ؟ مهره مار نيروي متافيزيكي و مغناطيسي بي مانندي ايجاد ميكند  كه افراد مقبل را تحت تاثير قرار داده و  موردتسلط رواني و غير قابل مقاومت قرار ميدهد و  امتيازات ويژه را بوجود ميآورند كه افراد به فراخور نيات خود از آن به نفع خود بهره ميبرند . ثروت و قدرت و دلربايي از مواردي است كه همواره در فرهنگ عاميانه همراه و همزاد مهره مار است و هركجا نامي از مهره مار مي شنويم حتما با موارد ياد شده مطرح ميشود . در مورد مهره مار بسيار مي گويند و لي هر قولي شنيدني و باوركردني نيست . خرافات آميخته با مهره مار را بايد زدود و اصل و واقعيت آنرا بايد شنيد . برخي براي آزمايش كردن مهره مار  و دانستن اصل از بدل مي گويند وقتي آنرا به همراه داري و به نانوايي مي روي نان به تنور نچسبد بايد در جواب گفت كه اگر يگ ژنراتور بسيار قوي هم  در جيب داشته باشي)( محال ) باز اين اتفاق نخواهد افتاد و موارد بي تعداد از اين دست .متافیزیک که از جمله علوم پیشرفته  بشریت است وواقعیات پنهان بسیاری از موضوعات را کشف واثبات مینماند و روش شناختی متفاوتی از علوم تجربی دارد وعلم سنگ درمانی یکی از شاخه های بسیارجزیی آن است که امروزه توانسته است بسیاری از مشکلات بظاهر لاینحل بشر را حل کند درخصوص مهره مار متافیزیک اینگونه اظهار نطر میکند : تمامي اشياء در جهان هستی بواسطه جوهره ساختاری خود نیرویی مغناطیسی دارد و برآیند این انرژی های پنهان منتشر شده از اجسام واشیاء بشكل فوق العاده تاثيرگذار و قابل مشاهده نظمی را در جهان هستی پدید می آورند که در قرآن مبین نیز از آن یاد شده که در آیاتی به نگاه داشته شدن ستارگان وزمین درآسمانها با ستونهای نامریی به اذن خداوند قادرمتعال یادشده است .مارهای نر وماده به علت وضعیت خاص آناتومیک خود ازشرایط متفاوتی برخوردارند تا انگیزش برای آمیزش را پیداکنند وبر آن وضعیت فائق آیند .وبا این عمل ادامه بقاء یابند .خداوند متعال متابولیسم بدن مار را بگونه ای آفریده است که درطول سال یک ترشح استخوانی ازجنس شاخ بر روی سرخود همانند پینه ترشح مینماید که دارای بیشترین بار مغناظیسی نسبت به سایر اجسام واشیاء است وبصورت تک قطبی است که آن را بنام مهره مار میشناسیم . مهره مار درمارهای نر بار مثبت ومهره مار در مارهای ماده حامل بار انرژی منفی هستند که مانند آهنربایی متابولیک  و طبیعی دوجفت را بسوی هم جذب می نماید ومقاربت برای ادامه نسل را موجب میشود .اندازه این مهره ها حدودا به قدر 2 عدد لپه معمولی است .بعد از عمل جفت گیری این مهره ها ازسرمارجداشده وبرزمین میافتد اگرفردی بتواند این مهره ها را که متعلق به دو مار جفتگیری کننده را از آن خودنموده و40 روز باخود دارد مغناطیس طبیعی بدن با مغناطیس مهره مار هماهنگ شده وتقویت میشود سپس وفرد دارنده بواسطه آن میدانی بمراتب وسیع تر وقویتر نسبت به فرد عادی فاقد مهره مار حول خود ساتع مینماید که آثار بیشماری را برای آن ناشی میگردد.

+ نوشته شده توسط ......... در جمعه نهم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 18:2 |


Powered By
BLOGFA.COM