دوستان عزیز در این پست کلیه علایم نقش بسته بر روی سنگها و معنی آنها پدیدار است . فقط به زبان انگلیسی میباشد که باید زحمت ترجمه رو خودتون بکشید.

http://upload.tehran98.com/img1/ijoshc9i0igqfvzya25.png

http://upload.tehran98.com/img1/lb2myd8bhkmt2ws83owo.png

http://upload.tehran98.com/img1/t53cl0ssbny8s97a95a5.png

http://upload.tehran98.com/img1/bwy5txv8c2nlahnxjkfj.png

http://upload.tehran98.com/img1/ppyzd35g1vmqewbmfzc.png

http://upload.tehran98.com/img1/nmoevtx7piog234le1ff.png

http://upload.tehran98.com/img1/39qjckj4vuwnikxg4.png

http://upload.tehran98.com/img1/7vr0wg1brmt06ru18q1k.png

http://upload.tehran98.com/img1/dp04q9v6jlwpvtn5zwc.png

http://upload.tehran98.com/img1/0catgv4aldycoe68dojl.png

http://upload.tehran98.com/img1/cxmbpkqhc25g4kn9dxkw.png

http://upload.tehran98.com/img1/eolyc2px6t0y4rmr1qki.png

http://upload.tehran98.com/img1/c1o2wvoyagkhepkhzr.png

http://upload.tehran98.com/img1/qyqvan8e8qwzabnxzeu6.png

 

+ نوشته شده توسط ......... در چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 و ساعت 19:9 |
دوستان عزيز اين حقير اين وبلاگ را صرفا براي بالا بردن اطلاعات شما راه اندازي نموده ام  و شما دوستان عزيز لطف فرماييد در قسمت نظرات فقط راجع  به موضوعات وبلاگ نظر دهيد و تقاضاي كمك از بنده نفرماييد و يكسري از دوستان در قالب نظرات فرمودند كه مطالب وبلاگ از داخل سايت ها كپي گرفته شده كه در اين رابطه بنده اين مطالب را از اطلاعات شخصي و كتب و يكسري سايت ها تهيه و در قالب اين وبلاگ جمع اوري كرده ام قصد من اين بوده كه اين مطالب را كلا در يك مجموعه كامل خدمت دوستان ارائه دهم پس از دوستان خواهش دارم در حق اين حقير بي انصافي ننماييد.با نظرات خود ما را در ارائه هر چه بهتر اين وبلاگ ياري نماييد.

+ نوشته شده توسط ......... در چهارشنبه چهاردهم مهر 1389 و ساعت 12:18 |

شرح و خواص آیات مباركة

((60 قاف شریف ))

بدان كه در كلام الله مجید 6 آیه باشد كه در هر یك از آن آیات شریف حرف (ق) 10 بار تكرار شده است به همین علت هر یك از این آیات را به تنهایی10 قاف گویند و چون 4 آیه در كنار هم قرار گیرد آنرا 40 قاف نامند و هر گاه 6 آیه در كنار هم باشد آنرا 60 قاف خواهند گفت پس اگر در جایی اشاره به 10 قاف شد منظور یك آیه از این آیات كریمه میباشد و 40 قاف دلیل بر 4 آیه مباركه و 60 قاف هم منظور از 6 آیة شریفه خواهد بود كه اكنون به اذن رحمان رحیم در این اوراق مرقوم خواهم كرد تا طالبان و عاشقان را در كارها بكار آید .


براي "آگاهي به ادامه مطلب برويد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط ......... در دوشنبه دوازدهم مهر 1389 و ساعت 21:30 |
مهره مار را برای جذاب ترشدن و دلربا شدن می سناسند و برخی به آن ایمان کاملی دارند ولی کاربردهای مهره مار به آن ختم نشده و موارد ویژه بسیاری دارد که اعتماد بنفس و قدرت اراده یکی از آن ها است . داروی افزایش اعتماد بنفس هم به آن میگویند .
براي اگاهي بيشتربه ادامه مطلب برويد

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط ......... در جمعه نهم مهر 1389 و ساعت 18:2 |
به طور كلي ، موميائي يك بدن بيجان است ، اما چيزي متفاوت ازيك اسكلت يا فسيل .

-موميائي مي تواند قسمتهائي از بافت هاي نرم بدن خود را كه در دوران حيات داشته است حفظ كند. بيشتر اين قسمتها شامل پوست و اندامهاي ماهيچه اي مي شوند . شايان ذكر است كه حفظ اين بافتهاي نرم يا با دخالت انسان ويا به صورت تصادفي ميسر خواهد بود و در هر دو حال زماني رخ مي دهد كه باكتريها و قارچها نتوانند در روي جسد رشد كنند و باعث فساد آن شوند.

برای مشاهده ی متن کامل وتصاویر،به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط ......... در جمعه ششم فروردین 1389 و ساعت 18:40 |

لیست جامع کتب علوم غریبه و گنجینه ها و طلاسم

درپی تقاضای بسیار دوستان عزیز،درموردارائه ی کتب علوم غریبه وباطل کردن سحر و... برآن شدم که لیست کلیه ی کتبی راکه دراین زمینه موجوداست رادراختیارشما قراردهم.که بیش از 500 کتاب می باشد ولیست تعدادی ازآنها درزیر آمده است:

النواميس- السحر - السحر العجيب في جلب حبيب- الاوفاق- اسرار السحر زبدتوالاسرار-الفلاحت - الطلسم - اقترانات الکواکب -فخر راضي- فوائد منکتاب ابن حاج -قدرت الخلاق- کنوز المغربين - کبريت احمر- خطي - خواص الف - کيمياي احضارات - لغات مجران - مجموع الطيف - منتخب شمس المعارف البوني - رسايل في حکمت و تبعيت - سحر بار نوخ - سحر اقدس شرح صلوات- تاج الملوک- تحليليه طالع کرات- طلما ساني - طب روحاني- خزائن الاسرار - کنوز المزمين - کنوز الاسرار الخفيه - کله سر - مفاتيح المقاليق- مجموع علم رمل طوسي -مخازن الاوفاق- مفاتيح- معراج الزاکرين - ميرداماد علم حروف - مير داماد کبير - مجربات ابن سينا - مجربات سليماني - مرتاز نامه هندي - مصطلحات علم جفر - نادر الرمل- نقش سليماني اصول علم رمل و استرلاب - رساله در باب حروف- رموز اسرار در علم جفر - سمور هندي کنوز الذهب - سر المستتر -القول مبين - درر المکنون- در نادره - زينت الدعوات- القبه الابليس - اللجلوتيه - الرحمت في طب- السحر الاحمر - اسماء الله- هياکل سبعه - عزيمت سباسب- بهت الاواق - دعوت بسم الله - دعوت جلاليه - درر الانوار - علم الکتاب - اتول الملک- حجاب اسماء اهل کهف- هرز جذب قلوب -سرخاب رمل - طلسم مريخ -طي الارض -تحفه الاسرار-حرزالامان ي تن الزمان جفر- جفر دهدار- جفر جامع جواهر الاسرار- کلمات الطيب - جفر خامس - کنز الحسيني - کنوز الياهود-کهف الهدايه - کشکول -جفر خفيه -طم طم -تعويز عمليه -طلسم اسکندر- اسرار في عيم رمل- اسرار العارفين و زبد - اسرار المکتون - از جنين تا جنان- بحر الاسرار -بحرالغايب - ديو نام پري نام - احزار الارواح - فال - فال چوب- فاتول غرايب - نون تسخيرات سکاکي - قصه هاي شيخ اشراق- گوهر شب چراغ - جامع الفوايد - جواهر مکنونه- معارف الکواکب - سکاکي - سر الاسرار-ابواب المقاص-2چوب - 40خاتم -مخلوط عجيب - مخلوط الدر- مخلوط فاتول - مخلوط طم طم- مخلوط طوات البحريه - مزامير داود -مشکات الاسرار- مربات ابن سينا -منتديات المرجان -مرشد الانسان - نادر افغانستاني- صحيفه اوفاق - سحر هاروت -سر الجلالي - سحر خاتم آبي حامد -شموس الانو- دعوات الجلاله- دعاي اکاشه - فزائل القرآن - قره در علم رمل - حقي -جواهر الايات -جوهري کمال - کنز الاختصاص -کشف المکتوم- کفايت الحکيم -خطي -خطي عربي - خواص روحاني -خواص احجار- خزائن الاسرار - ختوط سوره ياسين- کيميا گر- کتوب - کواکب محيط - مجمع الاسرار - مخلوط هياکل السبعه -مخلوط دعوات بسم الله -مالک -معراج نبي - ادعيه و ادويه - ادعيه وخاتم الواح - التعرف - الف حرز و حرز - انوار الرمل- اسماء الله - بلاد الجن- دررالمنزوم اکسير- انسان- اسم اعظم- فال نامه شيخ بهايي- فرخ نامه- حقيقت جفر عند الشيعه - خواص اشکال و حروف- کليات اساتير - مفاتيح حاجت -مقاصد المجامع الدعوات - مفتاح الحاجات- رمل- مقاصد الرمل- مجامع الدعوات- مفاتيح الحاجات - مقاليق الرمل - مجامع الدعوات- مجامع الطلسم - مخزن الحکمات - محاج الدعوات- مکشوف الدوران روح - 6 رساله -72 ديو - اسرار قاسمي -مکاشف دوران روح -رمل کبير - روح هاي تسخير شده- نقد جاودان - سحر گشا و باطل نامه -الدراسا ي علم فراسا - القرين ورياضيات - الکباريت في اخراج الافاريت- الخاتم سليمان- اللوء لوء و مرجان- المنتخبات رياضيات


+ نوشته شده توسط ......... در چهارشنبه چهارم فروردین 1389 و ساعت 17:58 |
ساروج از ابتکارات معماران ایرانی در دوران بسیار کهن است. برای ساختن آن نخست خاک رس و آهک را به نسبت شش و چهار مخلوط می‌کنند و گلی سفت می‌سازند و دو روز آن را ورز می‌دهند. بعد، قسمتی از خاکستر کوره‌های حمام را با مقداری مواد الیافی لوئی (تخم و پرزهای نوعی نی است) به آن اضافه می‌کنند و مخلوط تازه را با چوبهایی به قطر ده سانتیمتر می‌کوبند تا به خوبی باهم عجین شوند.

در دروان گذشته، ساروج از اهمیت خاصی برخوردار بوده و جهت ساختن حوض ، پل، آب انبار، برکه گرمابه و بنای خانه و سد کاربرد داشته‌است. ساروج یکی از مصالح قدیمی مصرف شده در ایران و بعضی کشورهای کنارهٔ خلیج فارس می‌باشد که تاریخ شروع کاربرد دقیق آن را نمی‌توان حدس زد، ولی نمونه‌هایی ۷۰۰ ساله از ساروج هم‌اکنون در نقاط مختلف ایران یافت می‌شوند.

تعدادی از عزیزان راههای شکستن ساروج را درخواست کرده بودند که میتوان از دینامیت یا اسید یا گازوئیل برای شکستن ساروج استفاده کرد.

+ نوشته شده توسط ......... در یکشنبه بیست و نهم آذر 1388 و ساعت 16:46 |
مطلب خیلی کوتاه در مورد علائم شناسی

البته در رابطه با این مطلب حرف بسیار است ولی فقط مطلبی را برای شما میگویم که در یک کتاب چاپ شده است. لطفا اسم از کسی یا کتابی به زبان نیاورید و نپرسید . ممنونتون می شم .

کسانی که به دنبال حفاری میروند باید علائم شناسان خوبی باشند.

اگر علائم شناس خوبی نباشید حفار خوب و موفقی نخواهید بود. چون هر علائمی برای خودش داستان و حکایتی دارد مانند خطهای تصویری که هر کدام از آنها حرفی برای گفتن دارند.

به طور مثال باید بدانید که سگ یا گاو یا هر تصویری چه مفهومی دارد تا بتوانید حفار خوبی شوید.

+ نوشته شده توسط ......... در یکشنبه بیست و یکم تیر 1388 و ساعت 16:46 |

+ نوشته شده توسط ......... در یکشنبه بیست و یکم تیر 1388 و ساعت 11:42 |
+ نوشته شده توسط ......... در یکشنبه بیست و یکم تیر 1388 و ساعت 11:38 |
لیست برخی کتب علوم غریبه:

اسرار قاسمی

گوهر شب چراغ

کبریت احمر البته به زبان عربی

علم حروف میرداماد

مجموعه علوم جفر

۷۲ دیو

و علوم رمل

و...........................

البته این کتب دارای فرمول و رموز بسیار بسیار زیادی است که برای فهمیدن یا یاد گرفتن حتی یک رمز به ساعتها و روزها زمان احتیاج هست. ولی علاقه در یاد گرفتن تاثیر زیادی دارد .

+ نوشته شده توسط ......... در جمعه بیست و دوم خرداد 1388 و ساعت 15:41 |
ساروج

درخت و انواع آن

گنج نامه

گورستانها و انواع قبرها

آتشکده ها

فلزیاب

گاز طلا

برای آگاهی به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط ......... در چهارشنبه بیستم خرداد 1388 و ساعت 19:24 |
- شناخت مکانهای باستانی که ما به این قسمت اصلاً کاری نداریم.

2- شناخت اجساد که به صورت خلاصه برایتان توضیح دادم.

3- شناخت سنگ ها که خود به 3 بخش تقسیم میشود

1- سنگهای دوران حجر

2- سنگهای بعد از دوران حجر

3- سنگهای میان دوره ای

برای آگاهی به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط ......... در یکشنبه دهم خرداد 1388 و ساعت 19:26 |

طلسمات و تله ها

طلسم به معناي توهم هست كه اگر بتواني بر آن قالب شوي ، موفق مي شوي و اگر نتواني

بر آن قالب شوي ضربه ميخوري. طلسم به دو قسمت كلي تقسيم ميشود:

1-طلسمات قبل از اسلام

2-طلسمات بعد از اسلام

طلسمات قبل از اسلام مانند: طلسم آتش ، طلسم باد ، طلسم آب ، طلسم رعد و برق ،

طلسم ژدها و طلسم شيطان كه طلسم شيطان از سخترين طلسمات است و هر كسي

نميتواند به راحتي بر آن غالب شود. طلسمات بعد از اسلام كه طلسم مورچه و طلسم

رتيل ، طلسم عقرب ، طلسم مار ، طلسم جن تعدادي از آنها هست.طلسم سنگ . طلسم سگ طلسم در

طلسم قیب شدن یا نابود کردن و ... که بغیر از طلسم شیطان و اژده ها راه گشایی در بغیه طلسمات

ساده است و فقط این دو طلسم خیلی سنگین هست و طلسم شیطان بسیار خطرناک و کار هر کسی هم نیست

كليه طلسمات شرايطي دارد كه با آنها باطل ميشود و با دونستن اين شرايط كار بسيار آسان

ميشود.طلسمهاي قبل از اسلام را ميتوان با مسائل بعد از اسلام نيز باطل كرد. بطور مثال

بسياري از طلسمات با ده قاف يا چهل كاف يا شصد قاف باطل ميشود.

براي طلسمات دو تا مسال ميزنم كه بدانيم اصلا با طلسم روبرو شديم يا نه. فرض ميكنيم

در جائي كار مكنيم كه به آب خورديم و كار مشكل ميشود. اگر در آّب رفتيم و بيرون آمديم

و ديديم خشك هستيم اين طلسم است و اگر بيرون آمديم و خيس بوديم اين طلسم نيست

بلكه به آب واقعي خورديم يا در جائي كه احساس ميكنيم طلسم مار دارد بايد يكي از مارها

رو بگيريم اگر از دستمان رد شد و نتوانستيم آن را بگيريم طلسم است و اگر توانستيم آن را

بگيريم ،


برای آگاهی از سایر طلسمات به ادامه مطلب مراجعه کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط ......... در یکشنبه دهم خرداد 1388 و ساعت 19:13 |
اكسير را دانشمندان يوناني و دانشمندان ايراني ساختند و نوعي دارو محسوب مي شد كه البته در دسترس كليه مردم وجود نداشت.

اكسير بيشتر از گياهان و گاهي اوقات چيزهائي از حيوانات هم به آن اضافه مي شده است.

اكسير به صورت دو قلو هست يعني نر و ماده دارد و هر كدام به تنهائي به هيچ دردي نمي خورند و بايد با فرمول دقيق با هم مخلوط شوند تا كارايي داشته باشند.

اكسير اكثرا در شيشه هست و درب آن با ساروج پلمپ گرديده است و اگر كسي آگاهي نداشته باشد ..... ( ادامه مطالب روجوع کنید ...)

سنگ پادزهر

سنگهائی وجود دارد بسیار نادر و کم یاب که به آنها سنگ پاد زهر میگویند.

سنگ پاد زهر برای دارو سازی و امراض مختلف مصرف میشود. و درمان کننده بسیاری از امراض هست.

یکی از علم های گذشته گان که در عقل ما امکان پذیر نمیباشد همین سنگ پاد زهر است.

سنگ پاد زهر وقتی حرارت می بیند از خود روغنی پس میدهد که درمان کننده همه امراض خارجی و تعدادی امراض داخلی هست.

یکی از خصوصیاتی که این سنگ دارد و میتوان اصل آن را از بدل آن شناخت این است که وزن این سنگ هیچ وقت کم نمیشود. یعنی ممکن است شما از یک سنگ پاد زهر یک کیلوگرمی سه کیلوگرم روغن پاد زهر بگیرید ولی وزن سنگ شما همان یک کیلوگرم باقی میماند.

سنگ پاد زهر بسیار نادر است و اگر کسی این سنگ را داشته باشد مانند این است که دنیای ثروت را داشته باشد.

سنگ پادزهر به رنگ مشکی است و مانند سنگ محک طلا میماند.

اگر دست شما زخم شود و مقداری از روغن سنگ پاد زهر را به آن بمالید بلافاصله خوب میشود. و اگر بیماری شما درونی باشد این روغن را با داروهای دیگر مخلوط میکنند و برای امراض درونی از آن استفاده میکنند و پس از مدت کوتاهی امراض درونی را نیز خوب میکند.

از این سنگ تعداد انگشت شماری (کمتر از انگشتان یک دست) وجود داشته است که مخصوص پادشاهان بوده است و هیچ کسی بغیر از پادشاهان حق استفاده از آن را نداشته است.

این هم یکی از مسائلی که در گذشته وجود داشته و از نظر عقلی دور از ذهن به نظر میرسد ولی در کتابهای بسیار قدیمی در مورد آن نوشته شده است.

منتخب عکس های هنرمندانه از عکاسان حرفه ای جهان

+ نوشته شده توسط ......... در یکشنبه دهم خرداد 1388 و ساعت 19:10 |
ابتدا علوم غریبه در نزد حضرت داود و بعد از ایشان هم کم کم ترویج یافت.همچنین علوم غریبه در نزد حضرت سلیمان نیز بود . علوم غریبه از کیمیا سیمیا هیمیا لیمیا ریمیا در باب های بسیار بسیار زیادی وجود دارد.

مشخصات استاد خوب:

استاد باید بینشی فراتر از دیگران داشته باشد. یعنی:

1- باید آثار شناس باشد و هر آثاری را که در بیابان یا کوهستان یا هر جائی میبیند معنای آن را بداند.

2- استاد باید از روی تجربه بوی دفینه را حس کند.

3- خاک ها را لایه به لایه بشناسد.

4- به غارها تسلط کامل داشته باشد.

5- خطراط کار را بداند.

6- تله ها را بشناسد و طرز از کار انداختن آنها را بلد باشد.

7- از طلسمات آگاهی کامل داشته باشد و چه طلسمات قبل از اسلام چه طلسمات بعد از اسلام را بتواند را باطل کند.

اینها شرایط یک استاد هست که برای یاد گیری هر کدام وقط فراوان صرف شده است و هیچ وقت چنین استادی را نباید رها کرد و می توان از این استاد استفاده برد و درسها آموخت و به نتیجه رسید.

+ نوشته شده توسط ......... در پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1388 و ساعت 20:59 |
اینبار هم چند تا خط دیگه برای علاقه مندان قرار دادم تا استفاده کنند برای ترجمه نسخه ها و کتیبه های گنج

برای مشاهده روی لینک ها کلیک کنید

http://i30.tinypic.com/2vish9x.jpg جدید

http://i28.tinypic.com/15hoiah.jpg جدید

http://i25.tinypic.com/nr0ro7.jpg جدید

* ابجد ( جدید )

ا ب ج د ه و ز ح ط ی ک

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۲۰

ل م ن س ع ف ص ق ر ش

۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰

ت ث خ ذ ظ ض غ

۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ ۹۰۰ ۱۰۰۰

هر عددی که زیر حروف قرار گرفته به همان عدد اطلاق می شه مثلا برای محاسبه کلمه ( علی ) اگر جمع بزنیم عدد ۱۱۰ به دست خواهد آمد

ع۷۰ + ل ۳۰+ ی ۱۰ = ۱۱۰

+ نوشته شده توسط ......... در پنجشنبه دهم اردیبهشت 1388 و ساعت 19:16 |

در مورد غارهای ایران حرفی براتون نمی زنم چون اگه بخوام بنویسم خودش 10 تا وبلاگ می شه فقط به دو مسئله کلی که به حفاری مربوط می شه بسنده میکنم و کروکی چند تا غار را براتون تو وبلاگ میزارم

توجه داشته باشید که برای شناخت و کشیدن کروکی دقیق این غارها چیزی بیشتر از ده سال وقت صرف شده که ماه عسلش به سادگی در دست دوستان عزیز قرار میگیره.

یک دعا ما را بکنید که شاید عاقبت به خیر شویم.

موضوع کوچکی که میخواستم برای شما در مورد غارها بگم این 2 مسئله هست.

1- اکثرا غارهای ایران دفینه دارند (تقریبا 90%)

۲- غارهائی که طول آنها بیشتر از 30 متر باشد برای این منظور انتخاب می شدند و غارهائی که در زمان های قدیم محل سکونت بودند

کروکی غار شیل گنج در به طول 13 متر

کروکی غار آق قایا

کروکی غار افغان به طول 174 متر

کروکی غار بورنیک کوچک

کروکی غار پودنیک به طول 51 متر

کروکی غار پیرزن خانی

کروکی غار دربند سمنان به طول 114 متر

کروکی غار زاغه بزرگ به طول 110 متر

کروکی غار شاگین به طول 350 متر

+ نوشته شده توسط ......... در پنجشنبه دهم اردیبهشت 1388 و ساعت 19:3 |


Powered By
BLOGFA.COM